Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2012

majia
16:49
majia
16:23
3015 c856 390
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viadynamite dynamite
majia
15:53

September 17 2012

majia
20:16
nieziemski Deaver nigdy jej sie nie znudzi! reading.
majia
20:12
3950 7e07 390
Reposted byinevitablyLavravanillalatte
majia
20:03
O ile łatwiej jest powiedzieć "U mnie wszystko w porządku!" niż wyjaśniać, dlaczego najchętniej rozwaliłbyś łeb o ścianę z porządnego rozbiegu...
— krótkie dżouki
Reposted fromssnamor ssnamor viashinein shinein
majia
19:43
majia
19:43
majia
19:40
5380 65f5 390
Reposted frometerycznie eterycznie viapsychoviolet psychoviolet

September 11 2012

majia
11:41
my blood is working but my, my heart is dead, dead, dead.
— pixies
majia
10:47
0292 e896 390
Reposted byczekoladazchilipsychovioletrevalieDajanaaesperadrinkdrankdrunkszyderaemblematshineinmr-mojorisinjointskurwysynbadalenasiriusminervajestemdeszczemIncendioqaz0wsxtristeglasgowkiss
majia
10:46
0290 ee86 390
Reposted byemtezmazupereactivitypartydziad-z-lasupatrzpodnogipaproshekfloralpatternpndayourimaginaryfriend
majia
10:46
0285 aaad 390

September 02 2012

majia
11:53
2305 2704 390
Reposted fromshakeme shakeme viatattoosbyanyone tattoosbyanyone
majia
11:40
majia
11:38
9090 eb2d 390

August 12 2012

majia
20:25
majia
20:18
Każdy człowiek ma to, na co się odważy.
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia viaahora ahora

July 16 2012

majia
22:01
8464 4d31 390
Stephen Patrick Morrissey - The Smiths
Reposted frommaraskowa maraskowa viahalucine halucine
majia
21:49
8348 05d5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl